Календарні свята та події. Спілкуємося українською

 

 

 

 

 

 

 

 

Матеріали для вступу

1. Загальні положення
1.1. Дані Правила розроблені згідно з Інструкцією про порядок конкурсного приймання дітей (учнів, вихованців) до гімназій, ліцеїв, колегіумів, спеціалізованих шкіл (шкіл-інтернатів), затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України №389 від 19.06.2003 р., Положенням про загальноосвітній навчальний заклад, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України №778 від 27.08.2010 р., Статутом ліцею.
1.2. Приймання учнів до ліцею здійснюється на конкурсній основі.
1.3. У конкурсному відборі можуть брати учні незалежно від місця їх проживання.
1.4. Конкурсні випробування здійснюються на безоплатній основі.

 

2. Організація конкурсу
2.1. Правила конкурсного приймання оголошуються не пізніше ніж за два місяці до його початку.
2.2. Не пізніше ніж за місяць до початку конкурсу в приміщенні ліцею вивішується перелік питань з навчальних предметів, за якими проводитимуться випробування.
2.3. Основне конкурсне приймання проводиться після закінчення навчального року з 27 травня по 08 червня.
2.4. Додаткове конкурсне приймання проводиться з 20 по 28 серпня. Додаткове конкурсне приймання, як виняток, може відбуватися протягом навчального року за наявності вільних місць за таких самих умов, що й основне.
2.5. Для проведення конкурсних випробувань в ліцеї створюється приймальна комісія, склад якої затверджується наказом директора ліцею за погодженням з радою ліцею. Головою приймальної комісії є директор ліцею або його заступник.
2.6. Для проведення випробувань із загальноосвітніх предметів створюються предметні комісії зі складу членів приймальної комісії, їх склад затверджується наказом директора ліцею.
2.7. До участі в конкурсі допускаються учні на підставі заяви батьків або осіб, які їх замінюють, поданої на ім'я директора ліцею, свідоцтва про базову загальну середню освіту, табеля успішності.
2.8. До приймальної комісії можна подавати копії дипломів, грамот, інших документів, які підтверджують здібності учнів з обраної спеціалізації та відображають їх навчальні та творчі досягнення.

 

3. Проведення конкурсу
3.1. Конкурсні випробування для учнів, які вступають до ліцею, проводяться:
- 8 клас:
- українська мова (письмово);
- математика (письмово);
- історія України (письмово).
- 10 клас:
- на економічний профіль:  - українська мова (письмово);
- математика (письмово).
- на правовий профіль:  - українська мова (письмово);
- історія України (письмово).
3.2. Учні-випускники 9-х класів, учні 7-х класів, які є призерами II етапу, учасниками ІІІ-ІV етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад, а також призерами I та учасниками ІІ-III етапів конкурсів захистів МАН з профільних дисциплін (економічний профіль – економіка, математика; правовий профіль – історія, право), зараховуються в ліцей поза конкурсом. У такому разі учневі виставляється до протоколу максимальна кількість балів.
3.3. Учні, які отримали свідоцтво про базову загальну середню освіту з відзнакою, зараховуються в ліцей поза конкурсом.
3.4. Діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти-інваліди, діти, які постраждали від аварії на Чорнобильській АЕС, зараховуються в ліцей поза конкурсом за умови здачі всіх конкурсних випробувань на рівні не нижче "6" балів.
3.5. Учні, які хворіли під час проведення конкурсу, зобов'язані подати медичну довідку, на підставі чого їм надається право участі в повторному конкурсному випробуванні, терміни проведення якого визначає директор ліцею.
3.6. Учні, які не з'явилися на конкурсне випробування без поважних причин, до наступних випробувань не допускаються.

 

4. Порядок зарахування
4.1. Учні, які згідно з рейтингом пройшли конкурс, зараховуються до ліцею наказом директора на підставі рішення приймальної комісії. Зарахування учнів проводиться протягом 5-ти днів після оголошення результатів конкурсу.
4.2. До ліцею подаються такі документи: для учнів, які закінчили 9-й клас – свідоцтво про базову загальну середню освіту (оригінал), копія свідоцтва про народження, особова справа учня, медична картка встановленого зразка; для учнів, які закінчили 7-й клас – табель успішності (оригінал), копія свідоцтва про народження, особова справа учня, медична картка встановленого зразка.
4.3. Якщо учні, їх батьки або особи, які їх замінюють, не згодні з рішенням приймальної комісії, вони можуть звернутися до голови цієї комісії з апеляцією.
Апеляція подається протягом тижня після оголошення результатів конкурсу і розглядається протягом трьох днів з дня її подання.
4.4. У разі, якщо висновки апеляційної комісії не задовольняють осіб, які подали апеляцію, останні можуть звернутися в апеляційну комісію управління освіти, рішення якої є остаточним.
4.5. Учні, які зараховані до ліцею; але не приступили до занять без поважних причин протягом 10 днів від їх початку, відраховуються з ліцею. На звільнені місця може проводитися додаткове конкурсне приймання.

 

5. Контроль за проведенням конкурсу
5.1. Директор ліцею несе персональну відповідальність за дотримання вимог даних Правил.
5.2. Контроль за організацією та проведенням конкурсу, порядком зарахування учнів до ліцею здійснює управління освіти.

+38 (0362) 24-43-66

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
rivne.repl@gmail.com

Всі права захищені © РЕПЛ | 2013
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»