Календарні свята та події. Спілкуємося українською

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-методична рада

Положення про науково-методичну раду

Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Науково-методична рада:

- розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

- організує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

- організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи;

- аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

- вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

- аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому;

- виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);

- організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

- організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;

- контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;

- вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі;

- вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК);
ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі;

- вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.

Членами НМР є завідувачі кафедр, керівники методичних об'єднань, представники наукової учнівської спілки, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку.

Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується з адміністрацією школи.
У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу школи, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного разу на чверть).

Склад науково-методичної ради

 1. Мазур А.В., заступник директора з НВР – голова науково-методичної ради;
 2. Коваль П.В., директор ліцею – член ради;
 3. Максимчук О.М., заступник директора з НВР – член ради;
 4. Алексійчук Н.М., заступник директора з ВР – член ради;
 5. Прокопчук С.Ю., керівник кафедри розвитку суспільства – член ради;
 6. Мартинюк І.В., керівник  кафедри вчителів точних та природничих дисциплін – член ради;
 7. Ничипорчук Л.М., керівник кафедри вчителів гуманітарних дисциплін – член ради;
 8. Катеринюк В.І., соціальний педагог – член ради;
 9. Шевчук Н.Ю., практичний психолог – член ради.

Структура методичних підрозділів:

 1. кафедра розвитку суспільства (керівник – Прокопчук С.Ю.);
 2. кафедра вчителів точних та природничих дисциплін (керівник – Мартинюк І.В.);
 3. кафедра вчителів гуманітарних дисциплін (керівник – Ничипорчук Л.М.).

Cтруктура методичної роботи :

 

ПЛАН РОБОТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РЕПЛ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ:

“Інноваційна діяльність педагогічного працівника як основа розвитку критичного мислення ліцеїста”

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

 • 2017-2018 н.р. І етап. Діагностично-теоретичний
 • 2018-2019 н.р. ІІ етап. Практично-діяльнісний етап
 • 2019-2020 н.р., 2020-2021 н.р.ІІІ етап. Апробаційно-впроваджувальний етап (набуття власного досвіду)
 • 2021-2022 н.р. ІV етап. Узагальнюючий, підсумковий етап

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

- координація змісту і вдосконалення методики колективної та індивідуальної роботи;
- вирішення проблемних педагогічних питань;
- впровадження ППД, нових технологій у навчальний процес;
- освоєння педагогічним колективом методики реалізації науково-методичної проблеми ліцею;
- вивчення стану методичної роботи в ліцеї;
- вивчення якості викладання, рівня знань учнів із загальноосвітніх предметів;
- вивчення досвіду роботи вчителів;
- атестація педагогічних кадрів, курсова перепідготовка;
- координація роботи по розробці методичних рекомендацій по викладанню профільних дисциплін;
- затвердження авторських програм;
- координація роботи з обдарованими дітьми;
- видавнича діяльність педагогічних працівників ліцею.

 

ЗАСІДАННЯ   І

 


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Підсумки внутрішньоліцейної методичної роботи за 2016-2017 н.р. та завдання на 2017-2018 н.р.

Мазур А.В.

2

Обговорення  і  затвердження  плану  роботи  методичної  ради  на  2017-2018  навчальний  рік.

Мазур А.В.

3

Обговорення  і  затвердження  планів  роботи  ліцейних  кафедр  на  2017-2018  навчальний  рік.

Мазур А.В.,

керівники кафедр

4

Затвердження  плану  роботи  по  підготовці  учнів  до  проведення  І  та  ІІ  етапів Всеукраїнських олімпіад  з  базових  дисциплін.

Мазур А.В.

5

Затвердження програм ліцейних гуртків.

Мазур А.В.
Алексійчук Н.М

6

Затвердження плану проведення предметних тижнів у 2017-2018 н.р

Мазур А.В.

7

Обговорення  Концепції національно-патріотичного виховання, нових  навчальних  програм  з  базових  дисциплін, підручників,  рекомендацій  Міністерства  освіти  й  науки  України  щодо  викладання  предметів.

Мазур А.В.,

керівники кафедр

8

Поновлення  інформаційних матеріалів   з питань  сучасної  педагогіки,  методики,  психології.

Адміністрація,

психолог.

9

Інформація  про  нормативні  документи  з  питань  організації  навчально-виховного  процесу.

Мазур А.В.

Максимчук О.М.

Алексійчук Н.М.

10

Про участь учителів у методичному аукціоні «Основні напрямки розвитку критичного мислення  та його науково-методичне забезпечення:досвід, проблеми, перспективи»

Мазур А.В.

Прокопчук С.Ю.

11

Про вивчення передового педагогічного досвіду вчителя правознавства Прокопчука С.Ю.

Мазур А.В.

12

Огляд  методичної  літератури  за  літній  період.

Керівники
кафедр

 

ЗАСІДАННЯ   ІІ

 


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Робота  з  обдарованими  дітьми. Про участь учнів ліцею в роботі МАН у 2017-2018 н.р.

Методисти кафедр

2

Про організацію та проведення ліцейних олімпіад з базових дисциплін.

Мазур А.В.,

методисти кафедр

3

Про  участь  учителів  ліцею  в  міському  конкурсі  “Учитель  року  - 2018”.

Коваль П.В.

4

Про взаємовідвідування  уроків учителями.

Методисти кафедр

5

Випуск друкованої продукції у 2017-2018 н.р.

Мазур А.В.

6

Атестація педагогічних працівників у 2017-2018 н.р. та перспективний план атестації педагогічних працівників ліцею.

Адміністрація,
психолог

 

ЗАСІДАННЯ   ІІІ

Підготовка до декадника методичної роботи: «Від креативної особистості вчителя – до креативної особистості учня»


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Схвалення до друку науково-методичних розробок учителів ліцею.

Мазур А.В.

2

Підготовка до семінару-дискусії «Активація розумової діяльності учнів засобами стратегії розвитку критичного мислення»

Адміністрація,

Ничипорчук Л.М.

3

Підготовка до декадника методичної роботи: «Від креативної особистості вчителя – до креативної особистості учня»

Мазур А.В.

 

ЗАСІДАННЯ   IV

 


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Аналіз  участі  учнів  у  І-ІІІ  етапах  олімпіад з  базових  дисциплін,  конкурсах,  творчих  робіт  МАН. Та їх підготовка до ІV етапу Всеукраїнських олімпіад з базових дисциплін.

Мазур А.В.,

методисти кафедр

2

Гурткова  та  позакласна  робота  з  предметів.

Члени  ради

3

Про результати участі в міському та методичні  рекомендації  щодо  участі в обласному педагогічному конкурсі-ярмарку.

Мазур А.В.,

4

Про атестацію вчителів.

Адміністрація,

психолог

5

Ознайомлення  з  новинками  методичної  літератури.

Мазур А.В.

 

ЗАСІДАННЯ   V

 


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Результати  чергової  атестації  вчителів  ліцею  та  підсумки  курсової  перепідготовки.

Мазур А.В.

2

Підготовка  та  організація  проведення  державної  підсумкової  атестації.

Максимчук О.М..

3

Робота  ліцейних  факультативів,  курсів  за  вибором.

Коваль П.В.

4

Рівень вихованості учнів.

Алексійчук Н.М.

 

ЗАСІДАННЯ   VІ

 


з/п

 

Зміст
 

Відповідальні
 

1

Звіт методистів кафедр про свою роботу.

Методисти кафедр

2

Про підсумки участі учнів ліцею у Всеукраїнських олімпіадах з базових дисциплін, конкурсах-захистах науково-дослідницьких робіт МАН.

Мазур А.В.

3

Стан  проведення  предметних  тижнів.

Мазур А.В.

4

Виконання  наказу  про  методичну  роботу  в  ліцеї.

Мазур А.В.

5

Аналіз роботи педагогічного колективу над реалізацією ІV етапу науково-методичної проблеми.

Мазур А.В.

6

Підготовка до вернісажу педагогічних думок «Практичні аспекти застосування методів критичного мислення»

Мазур А.В.

Мартинюк І.В.

7

Про підготовку  науково-практичної конференції про хід реалізації ІV етапу роботи педколективу  над науково0методичною проблемою закладу

Коваль П.В.

Мазур А.В.

8

Результати адаптації учнів 8, 10-х  класів до навчання в ліцеї.

Психолог

Соціальний педагог

9

Про виконання навчальних програм учителями ліцею.

Максимчук О.М.

10

Обмін  думками  та  пропозиціями  щодо  складання  річного  плану  роботи  ліцею  та  планування  методичної  роботи  на  наступний  навчальний  рік.

Члени  методичної  ради

ПРЕДМЕТНІ  ТИЖНІ
Рівненського економіко-правового ліцею

 

Дата  проведення
 

Тиждень
 

11-15.09

Тиждень фізичної культури та спорту

09-13.10

Тиждень військово-патріотичного   виховання

23-27.10

Тиждень економічних дисциплін та географії

06-10.11

Тиждень української мови та літератури

20-24.11

Тиждень хімії та біології

11-15.12

Тиждень історії та правознавства

22-26.01

Тиждень іноземних мов та зарубіжної літератури

19-23.02

Тиждень фізики і астрономії

05-09.03

Шевченківський тиждень

12-16.03

Тиждень математики та інформатики

23-27.04

Екологічний тиждень

29.01- 02.02

Декадник Української державності. Уроки  Мужності.

 

+38 (0362) 24-43-66

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
rivne.repl@gmail.com

Всі права захищені © РЕПЛ | 2013
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»