Науково-методична рада

Положення про науково-методичну раду

Науково-методична рада (НМР) є колективним громадським професійним органом, що поєднує на добровільній основі педагогів, які прагнуть здійснювати перетворення у школі на науковій основі, керуючись визначеними концептуальними положеннями, підходами, ідеями

НМР покликана координувати зусилля різних служб, підрозділів школи, творчих педагогів, спрямовані на розвиток науково-методичного забезпечення освітнього процесу, інноваційної діяльності педагогічного колективу.

НМР є головним консультативним органом школи з питань науково-методичного забезпечення освітнього процесу.

Науково-методична рада:

- розглядає, виробляє, оцінює стратегічно важливі пропозиції з розвитку школи, її окремих ділянок, з науково-методичного забезпечення освітніх процесів, у тому числі інноваційних;

- організує розробку, експертизу стратегічних документів школи (програм розвитку, освітньої програми, що включає навчальний план);

- організує розробку та коректування концепції освітнього процесу відповідно до основних напрямків розвитку школи;

- аналізує стан і результативність роботи науково-методичної служби;

- вносить пропозиції зі зміни, удосконалювання складу, структури та діяльності науково-методичної служби, бере участь у їх реалізації;

- аналізує хід і результати комплексних нововведень, досліджень, що мають значущі наслідки для розвитку школи в цілому;

- виробляє та погоджує підходи до організації, здійснення й оцінки інноваційної діяльності у школі (пошук та освоєння нововведень, організація дослідно-експериментальної, дослідницької діяльності, розробка й апробація авторських навчальних програм, нових педагогічних технологій і т. д.);

- організує цілеспрямовану роботу з розвитку професійної майстерності педагогів;

- організує (самотужки або із запрошенням кваліфікованих фахівців) консультування педагогів із проблем інноваційної діяльності, дослідницької роботи, професійного самовдосконалення;

- контролює хід і результати комплексних дослідницьких проектів, здійснюваних у школі;

- вносить пропозиції із забезпечення інноваційних процесів у школі необхідними фінансовими матеріально-технічними й іншими ресурсами, з розвитку інноваційного клімату у школі;

- вносить пропозиції зі створення тимчасових творчих колективів (ВТК);
ініціює та здійснює комплексні дослідження у школі;

- вносить пропозиції зі стимулювання й оцінки інноваційної діяльності педагогів, у тому числі в ході атестації.

Членами НМР є завідувачі кафедр, керівники методичних об'єднань, представники наукової учнівської спілки, керівники тимчасових творчих колективів, наукові керівники інноваційних і дослідницьких проектів із числа викладачів ВНЗ і наукових співробітників НДІ, що працюють спільно зі школою в інтересах її розвитку.

Голова НМР обирається членами ради. Його кандидатура узгоджується з адміністрацією школи.
У своїй діяльності науково-методична рада підзвітна педагогічному колективу школи, несе відповідальність за прийняті рішення та забезпечення їх реалізації.

Періодичність засідань НМР визначається її членами, виходячи з необхідності (як правило, не рідше одного разу на чверть).

Склад науково-методичної ради

 1. Мазур А.В., заступник директора з НВР – голова науково-методичної ради;
 2. Коваль П.В., директор ліцею – член ради;
 3. Максимчук О.М., заступник директора з НВР – член ради;
 4. Алексійчук Н.М., заступник директора з ВР – член ради;
 5. Прокопчук С.Ю., керівник кафедри розвитку суспільства – член ради;
 6. Мартинюк І.В., керівник  кафедри вчителів точних та природничих дисциплін – член ради;
 7. Ничипорчук Л.М., керівник кафедри вчителів гуманітарних дисциплін – член ради;
 8. Шевчук Н.Ю., практичний психолог – член ради.

Структура методичних підрозділів:

 1. кафедра розвитку суспільства (керівник – Прокопчук С.Ю.);
 2. кафедра вчителів точних та природничих дисциплін (керівник – Мартинюк І.В.);
 3. кафедра вчителів гуманітарних дисциплін (керівник – Ничипорчук Л.М.).

Cтруктура методичної роботи :

 

ПЛАН РОБОТИ
НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ РЕПЛ

НАУКОВО-МЕТОДИЧНА ПРОБЛЕМА ЛІЦЕЮ:

“Інноваційна діяльність педагогічного працівника як основа розвитку критичного мислення ліцеїста”

 

ПЛАН РЕАЛІЗАЦІЇ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ ПРОБЛЕМИ

 • 2017-2018 н.р. І етап. Діагностично-теоретичний
 • 2018-2019 н.р. ІІ етап. Практично-діяльнісний етап
 • 2019-2020 н.р., 2020-2021 н.р.ІІІ етап. Апробаційно-впроваджувальний етап (набуття власного досвіду)
 • 2021-2022 н.р. ІV етап. Узагальнюючий, підсумковий етап

ЗАВДАННЯ НАУКОВО-МЕТОДИЧНОЇ РАДИ

- координація змісту і вдосконалення методики колективної та індивідуальної роботи;
- вирішення проблемних педагогічних питань;
- впровадження ППД, нових технологій у навчальний процес;
- освоєння педагогічним колективом методики реалізації науково-методичної проблеми ліцею;
- вивчення стану методичної роботи в ліцеї;
- вивчення якості викладання, рівня знань учнів із загальноосвітніх предметів;
- вивчення досвіду роботи вчителів;
- атестація педагогічних кадрів, курсова перепідготовка;
- координація роботи по розробці методичних рекомендацій по викладанню профільних дисциплін;
- затвердження авторських програм;
- координація роботи з обдарованими дітьми;
- видавнича діяльність педагогічних працівників ліцею.

 

+38 (0362) 24-43-66

м. Рівне, вул. Гайдамацька, 7а
rivne.repl@gmail.com

Всі права захищені © РЕПЛ | 2013-2019
Розроблено студією веб-дизайну «Div-Art»